Landbrugsproduktion.

Markbruget producerer produkter i form af hvede, brødhvede, maltbyg, ærter og sukkerroer. Målet er, at disse varer er af den efterspurgte kvalitet, og at produktionen kan foregå så lønsomt som muligt, under hensyntagen til miljønormer og gældende lovgivning.
                      

Bedriftsoversigt Areal i ha.
Rudbjerggaard Ager 459
Skov m.v. 392
Fredsholm Ager 914
Skov m.v. 129

Afgrødeplaner udarbejdes ud fra muligheder for afsætning, erfaringer i dyrkning af afgrøden, samt dyrkningsmæssige forhold.  F.eks.: bonitet ( jordbundstype), klimamæssige forhold m. m.

Landbruget varetager desuden opgaver for andre driftsgrene. I skovbruget er det især fældningsydelser, udkørsel, hegning, sprøjtning og plantning. Ved bygningsvedligeholdelse er det alt fra nedrivning til opbygning, og vi har et bredt sortiment af maskiner til løsning af opgaverne.

 

Afgrødefordeling i 2013 incl. forpagtninger. Antal ha.
Vinterhvede 688
Vårbyg 191
Vinterraps 128
Sukkerroer 259 
Hestebønner, fremavl  57
Brak, græs, vildtagre m.m. 51
I alt 1374