SVINEPRODUKTION

 
 

Fredsholm Multisite K/S er en svineproduktion hvor dyrenes velbefindende og sundhed går hånd i hånd med tidens krav til velfærd og produktivitetVi har udviklet os i takt med kravene for dansk svineproduktion, hvilket omfatter gennemgribende procedure i forhold til faglig viden og teknik.

Dette gælder blandt andet vores Multi-site stalde som er opført i 1997 – 1998 hvor produktionen er fordelt på 3 lokalisationer, Fredsholm, Rudbjerggaard og til sidst Lindegård som ligger ca. 11 km fra so-stalden på Fredsholm.

Multi-site produktionssystemet betyder at søer og smågrise er delt på flere lokaliteter og dyrene altid kun flyttes een vej. Dette minimerer smittetrykket og derved også forbruget af medicin. Derudover er staldsystemet bygget efter Antonius kravet, hvilket giver 30% mere plads til de løsgående søer og smågrise end den traditionelle produktion, og højest 1/3 spalter i stierne.

Vi gør en stor indsats for at reducere vores medicinforbrug i så vidt mulig omfang at det ikke går ud over dyrene. Derudover forbedrer vi løbende dyrevelfærden ved at sikre rodemateriale og andet aktiveringsmateriale til dyrene.

Gyllen er en vital del af vores landbrugsproduktion og en væsentlig bidragsyder til næringsindholdet i marken. Mindre lugtgener er derfor uundgåeligt i de perioder hvor gyllen vil blive spredt som typisk vil foregå i marts – juli måned.

Produktionen kører i uge-drift og ved 28 – 30 kg. eksporteres de til Tyskland på grund af bedre rammevilkår. Eksporten sker fra en af veterinærmyndighederne godkendt eksportstald på Rudbjerggaard.

De godt 1100 årssøer producerer ca. 35.000 smågrise om året som pt. sælges til Tyskland.