En moderne landbrugsvirksomhed der driver 1.895 Ha landbrug og svineproduktion på 1.100 søer

JAGT & NATUR

 
 

Jagtreviret byder på varierende og flotte godslandskaber med velpassede remisser og skønne naturområder der egner sig godt til både stor fasanjagt, riffeljagt og rough-shootingsDe store flade marker, som blandt andet kendetegner Lolland, byder på flotte vidder med høje og majestætiske bøgeskove i horisonten. Remisser i alle størrelser bryder de flade marker der samtidig giver rige jagtmuligheder på både fasaner og ænder.

Et højt råvildtstryk kendetegner ejendommene og giver jægeren mulighed for flotte trofæer og ikke mindst gode oplevelser i naturen.

Jagtforvaltningen har de seneste år forbedret jagtremisser og etableret biotoper i højskovene til gavn for såvel den jagtbare som den ikke jagtbare fauna. I 1999 er der plantet ca. 2 km. levende hegn af hjemmehørende træarter. Hermed er der i de seneste år plantet i alt ca. 6 km. af sådanne hegn, hvortil der er udarbejdet natur- og biotopplaner.

Vi ønsker et jagtrevir hvor naturen og jagten går op i en højere enhed, der tilsammen giver gæsten en fuldendt oplevelse i det sydvest-lollandske godslandskab.

Skoven er åben for alle fra kl. 06.00 eller solopgang til solnedgang. Hunde bedes føres i snor for vildtets- og andres skyld.

En folder der beskriver skoven og ruterne kan hentes på godskontoret eller det lokale turistkontor.
 

Ønsker man at anvende skoven til større arrangementer eller lignende kontakt, venligst Rudbjerggaard og Fredsholm Godskontor.
 
 

Jagtudlejning

KONGESKOVEN

Vi udlejer ”Kongeskoven”  pr. 1 August 2017 med mulighed for udsætning før nævnte dato.

Reviret består af blandet løv og nål fordelt på 112,40 Ha. skov med både bredde jagtspor og skovåbninger samt tæt krat til vildtet.

Pris 55.000 Kr.

 

GOTTESGABE

Vi udlejer ”Gottesgabe” med tilhørende Rosmarke skov

Reviret ligger tæt ved vand og har flere remisser, kanaler og vandhuller der giver gode muligheder for jagt på især ænder og gæs. Der er mange muligheder for udsætning af fasaner i og omkring gården eller den nærliggende skov som har en fornuftig råvildt- og harebestand.

Skoven består af blandet løv og nål med spor og lysninger.

Mulighed for ny-istandsat jagtstue på Gottesgabe.

Pris 79.000 Kr.