JOB

IMG_1195.JPG
 
 

Vi bestræber os på at skabe de mest optimale rammer i et proaktivt og sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere

 

Vi arbejder i et tæt team og er derfor stærkt afhængige af den enkeltes indsats. Som medarbejder ønsker vi at du er imødekommende overfor nye udfordringer samtidig med at du har en lyst til at udvikle dig selv og være med til at udvikle din arbejdsplads. Da arbejdsdagene kan variere i længde, især i spidsperioderne, kræver det en høj fleksibilitet fra medarbejderens side.

Vi gør en stor indsats for den enkelte medarbejders redskaber, maskiner og generelle arbejdsområder altid stemmer overens med enhver anden moderne ved blandt andet at sørge for funktionaliteten og nye maskiner.

Rudbjerggaard og Fredsholm Gods forsøger at opretholde en forholdsvist offensiv geninvesteringsstrategi hvilket betyder at maskinparken løbende bliver skiftet ud. Det samme gør sig gældende på tværs af hele virksomheden.

Godset medarbejdere varetager, udover markbruget, mange forskellige opgaver. I skovbruget er det især fældningsydelser, udkørsel, hegning, sprøjtning og plantning. Ved bygningsvedligeholdelse er det alt fra nedrivning til opbygning.

Vi bestræber os meget på at  godsets medarbejdere får en så varieret og spændende dagligdag. Det indebærer blandt andet at at vi selv varetager mange af de daglige udfordringer og opgaver der kan findes på Godset. Derudover råder vi over 2 håndværkere der står for den løbende vedligeholdelse af boliger, driftsbygninger ligesom der også periodevist arbejdes eksternt.

 
 

Arbejdsopgaver
 

Da vi som landbrugserhverv er afhængig af vejrforholdende vil arbejdsopgaverne derfor variere derefter. Der vil altid være fokus på at prioritere produktion i spidsperioderne men alsidighed er en stor del af den daglige arbejdsgang på Rudbjerggaard og Fredsholm Gods, ligesom manuelt arbejde stadig er en del af livet på landet, om end det er meget reduceret.

Dette er kombineret med moderniseret brug af maskiner hvilket gør arbejdspladsen til en sund og effektiv arbejdsplads.

Vi tilbyder de nyeste mandskabsfaciliteter der kendetegner enhver moderne arbejdsplads, samt medarbejderudvikling i form af diverse kurser.

Faciliteterne omfatter moderne bad- og omklædning til både mænd og kvinder. Derudover et stort folkerum med køleskab og andet.

Alt sammen placeret i vores flis-opvarmede maskin- og værkstedshal som desuden omfatter både lager/depot, redskabsrum, stort tømmer/snedker-værksted og maskinværksted.

Arbejdet i marken omfatter kørsel af traktor, mejetærsker, roekørsel i ca 1/3 af tiden. derudover kommer ud- og indtagning af korn. Som ansat i landbruget varetager du også skovbruget. Det betyder blandt andet, skovning af træ, plantning, dræning og hegning i nybeplantninger.

Derudover kommer løbende reparationer, vedligeholdelse af maskiner og andet, samt vedligeholdelse af driftbygninger og udenomsarealer.

De daglige rammer som ansat i svinestalden skiller sig ud fra markbruget ved i højere grad at fokusere på den enkelte medarbejders specifikke kompetencer. Dette kan være som ansvarlig for farstalden eller løbestalden.

Korrekt håndtering og behandling af dyrene lægger os meget nært og vi tolerer ikke uetisk håndtering eller morale i vores stalde. Vi ønsker at vores medarbejdere skal have et sundt forhold til dyrene da det giver et bedre arbejdsmiljø blandt medarbejdere og omverden.

 

Arbejdsforhold
 

Da vi som landbrug er afhængig af vejrforholdende vil arbejdsopgaverne derfor variere derefter. Der vil altid være fokus på at prioritere produktion i spidsperioderne men alsidighed er en stor del af den daglige arbejdsgang på Rudbjerggaard og Fredsholm Gods, ligesom manuelt arbejde stadig er en del af livet på landet, om end det er meget reduceret.

Dette er kombineret med moderniseret brug af maskiner hvilket gør arbejdspladsen til en sund og effektiv arbejdsplads.

Vi tilbyder de nyeste mandskabsfaciliteter der kendetegner enhver moderne arbejdsplads, samt medarbejderudvikling i form af diverse kurser.

Faciliteterne omfatter moderne bad- og omklædning til både mænd og kvinder. Derudover et stort folkerum med køleskab og andet.

Alt sammen placeret i vores flis-opvarmede maskin- og værkstedshal som desuden omfatter både lager/depot, redskabsrum, stort tømmer/snedker-værksted og maskinværksted.

De daglige rammer som ansat i svinestalden skiller sig ud fra markbruget ved i højere grad at fokusere på den enkelte medarbejders specifikke kompetencer. Dette kan være som ansvarlig for farstalden eller løbestalden.

Korrekt håndtering og behandling af dyrene lægger os meget nært og vi tolererer ikke uetisk håndtering eller morale i vores stalde. Vi ønsker at vores medarbejdere skal have et sundt forhold til dyrene da det giver et bedre arbejdsmiljø blandt medarbejdere og omverden.

 

Job & Elevpraktik

 

Vi har ingen ledige jobs pt., men modtager gerne uopfordrede ansøgninger.

Kontakt Godskontoret eller respektive driftsleder.