SKOVBRUG

 
 

Rudbjerggaard, Vindeholme og Fredsholm Skovdistrikt dyrker og passer 548 Ha. skov langs Sydlollands kyst og ved Nakskov fjord
 

Skovdistriktet, er fordelt på 3 geografisk forskelligt beliggende skove, der dyrkes som produktiv skovdrift hvor salg af blandt andet tømmertræ, cellusetræ, gulvtræ (Junckertræ) og savværkstræ er det hyppigste. Dertil kommer et stadig salg af brænde som sælges til selv-skovere og andre.

Det meste arbejde i skoven varetages af godsets medarbejdere. Arbejdet består typisk af tynding, hegning, frakørsel af træ og flis samt vedligeholdelse af skovveje og skovbryn. Ved tyndning og fældning af nål benyttes maskinstation.

Vi vedligeholder jævnligt vores skovveje til glæde for jagten og besøgende.

Man vil dog som gæst i skoven hovedsagelig se en skov præget af rene skovbunde og flotte retstammede træer med en næsten ligeså fascinerende fauna.

Der er mulighed for at rekvirere en folder fra enten Rudbjerggaard Godskontor eller Naturstyrelsen hvor ruter i skoven og andet informationen er oplyst.

 

Vindeholmeskoven
 

Vindeholme skov er kendt for den store bevoksning af den hjemmehørende træart; småbladet lind (Tillia Cordata).

Der findes ikke mange større bevoksninger af denne træart i Nord-Europa og slet ikke i Danmark.

Træarten har sin oprindelse fra dengang Danmark var dækket af lind og hassel, ca. 4000 år f.kr. Vindeholmelindene er rette og slanke i vækst. Træet er bl.a. egnet til skolernes sløjdundervisning fordi det er blødt at arbejde i og ikke tilbøjelig til at slå sig. Derudover er lindetræer meget populære som allé-træer og blev tidligere brugt til de såkaldte ”lindelysthuse” i den romantiske have.

I 2011 blev kåringen af Vindeholmeproviensen genoptaget så det blev muligt at kunne høste lindefrø fra bevoksningen. Vindeholmelinden er den ene af de 2 eksisterende kåringer i Danmark og desuden den vækstmæssige bedste og oprindelige.

Da lind insektbestøves betyder det, at der sjældent findes brugbare frø. Først i sen-vinter 2014 var der en frugtbar høst hvor distriktet samlede ca. 1000 kg. råvarer som sælges gennem frøfirmaet Levinsen & Abies.

 

Brændesalg
 

Ved køb af brænde og pyntegrønt, kontakt venligst Skovløber Niels Nielsen.

 

 
 

Træsorter og fordeling

 
En hektar (ha) er et areal på 100 meter × 100 meter, dvs. 10.000 m² eller 0,01 km.