MARK

 
 

Rudbjerggaard og Fredsholm Gods er en moderne og proaktiv landbrugsvirksomhed på Sydvestlolland der dyrker 1.352 Ha. ager på noget af landets bedste jorde
 

Fundamentet i landbruget på Rudbjerggaard og Fredsholm Gods er et moderne og effektivt produktionsapparat. De brede flade marker og den nærringsrige frugtbare landbrugsjord dyrkes med grundighed og med øje for virksomhedens rolle som naturforvalter, både nu og i fremtiden.

Godset er, ligesom omverden, i konstant udvikling og der opretholdes derfor en fornuftig men offensiv investeringspolitik. Blandt andet derfor blev Gottesgabe og Saunsøgaard erhvervet i 2012 der tilførte ca. 540 Ha. til landbruget.

Hovedparten af Godset produktionsbygninger er bygget i perioden 1992 og 2000 og giver derved effektive og tidsvarende rammer for det moderne landbrug. Det betyder også at computerstyring (GPS) og andre digitale redskaber er integreret i såvel computersystemer som i vores maskiner og i den daglige drift.

I markbruget producerer vi hovedsageligt hvede, brødhvede, maltbyg, ærter, raps og sukkerroer og efterstræber os derfor på at producere varer i efterspurgte kvalitet samtidig med at opretholde lønsomheden. Afgrødeplaner udarbejdes årligt ud fra et ønske om optimal udnyttelse af de dyrkningsmæssige forhold så som jordbundstype, klima, miljø, medarbejdere.

Det er den meget frodige jord, som kendetegner Lolland, er derved ligeledes Rudbjerggaard og Fredsholm Gods marker. Der findes dog mindre frugtbare jorde som skyldtes inddæmninger af havbund. Jordbundsforholdende på ejendommene kan derfor variere fra JB 7 til mere nærringsfattige sandjorde på JB 3, især i de inddæmmede områder nær Nakskov fjord.

 

AREAL fordeling

Rudbjerggaard & Fredsholm Godser: Areal i ha.
 

AFGRØDE FORDELING 2020

Rudbjerggaard & Fredsholm Godser: Afgrødefordeling inkl. forpagtninger.